Background Color:
 
Background Pattern:
Reset

 

 

Niet harder werken, maar slimmer

Wij ontwikkelen innovatieve IT-oplossingen voor bedrijven en overheden in binnen- en buitenland. Voor organisaties die snel en overzichtelijk willen beschikken over bedrijfsrelevante, geospecifieke informatie voor de uitvoering van beheerstaken en logistieke processen.
Hierbij is te denken aan de online analyse en presentatie van milieuhygiënische data, vastgoedgegevens, maar ook positiebepaling en de meetwaarden van sensoren. De uit databases, door gebruikers ingevoerde en of door sensoren gemeten data wordt al naar gelang de behoefte verbonden en online ter beschikking gesteld.
Hierdoor beschikken onze afnemers 24/7 over de meest actuele en relevante informatie, overal daar waar hij/zij beschikt over internet. Onze oplossingen zijn breed toepasbaar en worden reeds gebruikt voor het beheer van milieuhygiënische informatie, rapportages, Track & Trace bij zowel overheden als de industrie.

Visie

Nazca-I ambieert de toonaangevende organisatie te zijn op het gebied van locatiegerelateerde data omzetten in bruikbare informatie en het ontwikkelen van webgerelateerde automatiseringsmethoden waar op een effectieve manier mee gewerkt kan worden. De toekomst vraagt om innovatieve digitale mogelijkheden voor data- en informatieverwerkingssystemen met een brede toepasbaarheid.
Met de instelling ‘niet harder werken, maar slimmer’ ziet Nazca-I grote mogelijkheden om haar markt in de toekomst te voorzien van oplossingen die menselijk werk uit handen nemen doormiddel van automatiseren door digitaliseren.
Ook in de toekomst staan Research, Development & Innovation centraal bij alle activiteiten van Nazca-I.

Missie

Nazca-I wil binnen de door haar geselecteerde markten (overheid, transport & logistiek, vastgoed) de toonaangevende organisatie zijn op het gebied van locatiegerelateerde data omzetten in bruikbare informatie. Voor de toegankelijkheid van informatie wil Nazca-I de mogelijkheden van de digitale (online) wereld maximaal exploiteren.
Het ambitieuze toekomstbeeld zorgt voor de innovatieve werkinstelling ‘niet harder werken, maar slimmer’. Door aan de wieg van de digitale ontwikkelingen voor informatievoorziening te staan maakt Nazca-I de mogelijkheden van informatie opvragen, invoeren en bewerken steeds geavanceerder, wat efficiënt werken stimuleert.
Het out of the box durven denken zorgt ervoor dat Nazca-I dataverwerkingsmethoden en mogelijkheden rond informatievoorziening kan ontwikkelen waar de doelgroep in de nabije toekomst behoefte aan heeft.

 

 

Wat is de relatie van de Nazca-vlakte met Nazca IT Solutions?

Lichtgekleurde leem en grindkorrels bedekken de Nazca-vlaktes van Peru. Die korrels vormen naarmate afstand gewonnen wordt patronen en op nog grotere hoogte, de spin, kolibrie en andere figuren. Het perspectief van de beschouwer bepaalt of hij de grove korrels of de elegante afbeeldingen ziet.

Dit geldt ook voor informatie. De ongefilterde informatie afkomstig uit sensormetingen en andere databronnen zijn als de leem en grindkorrels die pas op grote hoogte transformeren tot zakelijk bruikbare informatie.

Nazca IT Solutions brengt de klant op die hoogte waarop geodata, sensordata en andere gegevens helder en hapklaar gepresenteerd worden. 24 Uren en 7 dagen per week beschik en toepasbaar doormiddel van Nazca-i’s intelligente communicatieoplossingen.