De wereld waarin we vandaag de dag leven verschilt met de leefomgeving van tientallen jaren terug. Zowel boven als onder de grond wordt het steeds drukker. Bedrijven en overheden die te maken hebben met omgevingsbeheer worden geacht duurzaam, bewust en slim met de omgeving en het milieu om te gaan – of er zelfs mee samen te werken. Andere keuzes en visies zorgen voor een betere leefomgeving voor de mens en natuur. Nieuwe ontwikkelingen en technologieën dragen hieraan bij. 

Nazca Atlas

Cartografie van de ondergrond: Nazca Atlas

Nazca Bodem

BIS: bodemdata online beheren en delen

Nazca Rapportage

Centraal informatiepunt voor alle omgevingsdata

BDOK

Hoe veilig is het graven hier? Een applicatie voor grondroerders en netbeheerders.

Shared Service

Share: uw data veilig, online en compleet

Nazca Asbest

Digitale asbestbestrijding: Nazca Asbest biedt overzicht